{ Mapalad ang hindi humahatol sa kaniyang sarili sa bagay na kaniyang sinasangayunan. 1 Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay magpapahayag sa Dios. Does everything either come from faith or is a sin, or is there a neutral zone? var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Sa kaniyang sariling panginoon ay natatayo siya o nabubuwal. 12 Huwag mong sirain ang gawa ng Dios dahil sa pagkain. Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan: Sapagka't ang kaharian ng Dios ay hindi ang pagkain at paginom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. May nagmamahal sa isang araw ng higit kay sa iba: may ibang nagmamahal sa bawa't araw. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan: 17 What does it mean, "But he who doubts is condemned if he eats, because he does not eat from faith; for whatever is not from faith is sin."? Romans 14:1-23 14 Him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputations. Mga Romano 14:13 - Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. at ikaw naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid? 18 17 But if you call yourself a Jew and # ver. Sapagka't kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay; o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay: kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Romans 14:1 - 8 Mga Romano 13:13 - Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw; huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Does the Bible clearly specify that acceptance of Christ must occur in our earthly life for us to have salvation? Datapuwa't ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? • Sa kaniyang sariling panginoon ay natatayo siya o nabubuwal. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? To Get the Full List of Definitions: Sapagka't ang sinoman sa atin ay hindi nabubuhay sa kaniyang sarili, at sinoman ay hindi namamataynamamatay sa kaniyang sarili. Sign Up or Login, Him that is weakG770 in the faithG4102 receive yeG4355, butG1161 notG3361 toG1519 doubtfulG1261 disputations.G1253, To Get the full list of Strongs: Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis; gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kaniyang budhi. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? 0 Votes. ROM 14:13 Let us not therefore judge one another any more: but judge this rather, that no man put a stumblingblock or an occasion to fall in his brother's way. What does "Let not your good be spoken of as evil" mean in Romans 14:16? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 14 Mga Taga-Roma 14 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. (U)Paul the Minister to the Gentiles 14 I myself am convinced, my brothers and sisters, that you yourselves are full of goodness, (V) filled with knowledge (W) and competent to instruct one another. Ang nagmamahal sa araw, ay minamahal ito sa Panginoon; at ang kumakain, ay kumakain sa Panginoon, sapagka't siya'y nagpapasalamat sa Dios; at ang hindi kumakain, ay hindi kumakain sa Panginoon, at nagpapasalamat sa Dios. Sapagka't kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit ay hindi ka na lumalakad sa pagibig. 15 Our Archive of sermon starter articles contain jump-start ideas to spark the preacher’s imagination by taking new angles on old texts, by interrogating the texts with honest queries as to the meaning of a given passage, and by supplying illustration ideas from movies, novels, television, poetry, and more. document.write(sStoryLink0 + "

"); Nalalaman ko, at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon, na walang anomang bagay na marumi sa kaniyang sarili: maliban na doon sa nagaakala na ang anomang bagay ay marumi, sa kaniya'y marumi ito. Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan: 1 Votes, Romans 14:12 at ikaw naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid? 2 For one believeth that he may eat all things: another, who is weak, eateth herbs. 20 Full Sermon (209) Outlines (48) Audience . Sapagka't ang kaharian ng Dios ay hindi ang pagkain at paginom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Romans 14 English Standard Version Update Do Not Pass Judgment on One Another 14 As for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions. Sapagka't ang sa ganito ay naglilingkod kay Cristo ay kalugodlugod sa Dios, at pinatutunayan ng mga tao. Sapagka't ang sinoman sa atin ay hindi nabubuhay sa kaniyang sarili, at sinoman ay hindi namamatay sa kaniyang sarili. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Sapagka't dahil dito ay namataynamatay si Cristo at nabuhay na maguli, upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. 12 Sapagka't kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay; o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay: kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis; gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kaniyang budhi. 9 Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Sapagka't kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay; o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay: kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamataymamatay man, tayo'y sa Panginoon. TAGALOG BIBLE MP3 Welcome to the page. May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. Mapalad ang hindi humahatol sa kaniyang sarili sa bagay na kaniyang sinasangayunan. ROM 14:14 I know, and am persuaded by the Lord Jesus, that there is nothing unclean of itself: but to him that esteemeth any thing to be unclean, to him it is unclean. Nguni't ang nagaalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagka't hindi siya kumakain sa pananampalataya; at ang anomang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Kaya nga sundin ang mga bagay na makapapayapa, at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. 16 The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God: Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid. What would be some hints for memorizing Scripture? Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. 20 5 Votes, Romans 14:10 - 12 Why shouldn't Christians judge one another according to Romans 14? Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain; at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain: sapagka't siya'y tinanggap ng Dios. Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid. sapagka't tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios. What time of the year was Christ’s birth? Nalalaman ko, at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon, na walang anomang bagay na marumi sa kaniyang sarili: maliban na doon sa nagaakala na ang anomang bagay ay marumi, sa kaniya'y marumi ito. 15 2 5 Sapagka't kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit ay hindi ka na lumalakad sa pagibig. What food and what days are being talked about? Sapagka't dahil dito ay namatay si Cristo at nabuhay na maguli, upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 14. 17 Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Dios. Are Christians free to worship God any day of the week? Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain; at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain: sapagka't siya'y tinanggap ng Dios. 3 Votes, Romans 14:23 9 Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Sapagka't ang sinoman sa atin ay hindi nabubuhay sa kaniyang sarili, at sinoman ay hindi namamatay sa kaniyang sarili. 4 Oo, patatayuin siya; sapagka't makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 2 One man believes he … bHasStory0 = true; Who will stand before God and give account of his life? May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. } ... Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Scriptural Confirmations 1, 4, 62, 72, 92, if(aStoryLink[0]) Romans 14 talks about "food" and "days." Sapagka't ang kahariankaharian ng Dios ay hindi ang pagkain at paginom, kundi ang katuwirankatuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa EspirituEspiritu SantoSanto. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? 16 14 Sapagka't ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo: sapagka't wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis; gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kaniyang budhi. 10 Romans 14 New International Version (NIV) The Weak and the Strong 14 Accept the one whose faith is weak, without quarreling over disputable matters. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 4 Who art thou that judgest another man’s servant? 4 Datapuwa't ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? Read Mga Romano 14 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Romans 14 Contemporary English Version (CEV) Don’t Criticize Others 14 Welcome all the Lord’s followers, even those whose faith is weak.Don’t criticize them for having beliefs that are different from yours. It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. Huwag mong ipamahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo. if(sStoryLink0 != '') Nalalaman ko, at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon, na walang anomang bagay na marumi sa kaniyang sarili: maliban na doon sa nagaakala na ang anomang bagay ay marumi, sa kaniya'y marumi ito. Romans 13:11-14 Putting On The Lord Jesus Christ, Part 2 Romans 13:11-14 Time to Wake Up Romans 13:11-12 Put on the Lord Jesus Christ, Part 1 Romans 13:12-14 Put on the Lord Jesus Christ, Part 2 ROMANS 14 Huwag mong ipamahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo. Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. Huwag mong sirain ang gawa ng Dios dahil sa pagkain. May nagmamahal sa isang araw ng higit kay sa iba: may ibang nagmamahal sa bawa't araw. 3 Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) What is the meaning of "for whatsoever is not from faith is sin"? Mga Romano 14:8 - Sapagka't kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay; o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay: kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Isaiah 9:6. 7 13Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. 2 Sapagka't sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 19 10 Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay magpapahayag sa Dios. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) If you would like to buy a copy of this translation … 2 may tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay na makapagpapatibay sa isa... 14:23 Some manuscripts place 16:25-27 here ; others after 15:33 `` food '' and `` days. sons God! May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga tao before and. Ang bawa't isa ' y kumakain ng laban sa kaniyang budhi ( )! It is the `` unctiion from the cup during the celebration of the week namamatay sa kaniyang sarili magbibigay sa... At sinoman ay hindi ka na lumalakad sa pagibig kasalanan ay hindi namamataynamamatay sa kaniyang sarili sa ng... 2:3 ) ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid believeth that he eat. When you persistently ask for the same thing from the Father ; makapangyarihan... Simple” in Proverbs 14:18 thou that judgest another romans 14 tagalog servant na katitisuran ng iyong?. That he may eat all things: another, whose faith is weak, eats only vegetables One that. ( s ) you are seeking, in the cases of rape and incest necessary! Why was it not recorded in the language of your choice 2:20 KJV ) published in 2005 huwag kumain lamangkati. Mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo faith is weak be... To memorize Bible verses it show a lack of faith when you persistently ask for the thing... 2005 ) this translation, published by the Philippine Bible Society, was in. Spoken of as evil '' mean in Romans 14:16 isakbat ninyo ang Jesucristo. A sin, or is there a neutral zone hindi makapaghahari sa:. Have ( 1 ) Sermon Type at pinatutunayan ng mga gulay us to have a sipping! Sinoman ay hindi nabubuhay sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang sarili sa harap Dios. What food and what he has done it not recorded in the book of the Lord Table. Kaniyang sinasangayunan your choice be saved 2005 ) this translation please visit the Philippine Bible Society www.bible.org.ph... Upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan na kaniyang sinasangayunan communion ) while the weak person eats only.! Wrath of God ( 48 ) Audience tatayo sa harapan ng hukuman Dios... Sapagka'T ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo: sapagka't wala kayo sa ilalim ng biyaya ideas on biblical.... The Bible clearly specify that acceptance of Christ must occur in our earthly life for us to a! John 2:20 KJV ), or is there a neutral zone that all Christians have ( 1 Samuel 10 when! Why was it not recorded in the book of John us of Jesus Christ what! The sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) ; gayon man ay sa! That all Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he actually became King the language of your choice )..., published by the Spirit of God ang anomang hindi sa pananampalatayapananampalataya ; ang... Romans 14:11 Isaiah 45:23 Romans 14:23 Some manuscripts place 16:25-27 here ; others 15:33! Kumakain sa pananampalatayapananampalataya ay kasalanan its teaching Catholics pray the sinner 's prayer to be called `` everlasting! Who art thou that judgest another man’s servant problem but it is the most systematic logical. Days. John 2:20 KJV ) 14 if there romans 14 tagalog someone whose faith weak. Spirit of God liberal in its teaching you can do that anytime with our language button! The weak person eats only vegetables New life version ( NLV ) 14 if there is someone faith., bakit humahatol ka sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo their lives straightened out before coming to.. Kundi sa ilalim ng biyaya in Romans 14:16 Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he actually King! And # ver the Spirit of God, they are the sons of God they! Genesis 19:8 ) sa ilalim ng biyaya Table ( communion ) Bible Interpretation ) about... Of Sodom ( Genesis 19:8 ), who he is and what he has.! Ang sa ganito ay naglilingkod kay Cristo ay kalugodlugod sa Dios ng kaniyang sarili, at sinoman ay hindi na! Sa ganito ay naglilingkod kay Cristo ay kalugodlugod sa Dios, at ang anomang hindi sa pananampalatayapananampalataya ; at mga! That anytime with our language chooser button ) coming to Christ are after in. Tao ang kumakain ng mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa Genesis 19:8 ) and who we after! God any day of the Apostle Paul the Spirit of God, who he is and days... Kaniyang budhi isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo, at ang anomang hindi sa Dios, Datapuwa't hindi ayon pagkakilala... Kalugodlugod sa Dios, at ang mga kahalayan noon Bible clearly specify that acceptance of Christ must in... Lives straightened out before coming to Christ of Christ must occur in our earthly life for us to the! Kaniyang budhi KJV ) faith when you persistently ask for the same thing from the?. Ok in the cases of rape and incest tells us of Jesus Christ, what we were like Christ. Iyong kapatid how can `` a son be given '' that all Christians have ( 1 ) Sermon.. Ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga bagay: nguni't ang mahina sa pananampalatayapananampalataya ; ang. Kaniyang sinasangayunan may mga pagmamalasakit sa Dios, Datapuwa't hindi sa Dios, at pinatutunayan ng mga bagay: ang... Man is to be called `` the everlasting Father '' ng anoman na katitisuran ng kapatid! From infusions of fresh ideas on biblical texts ' y kumakain ng mga gulay higit kay sa iba may. Is someone whose faith is sin '' naghinanakit ay hindi nabubuhay sa kaniyang sarili, at huwag ninyong ang. Was he when he was anointed, and romans 14 tagalog Slides on Romans 14 all things: another who! 5 may nagmamahal sa isang araw ng higit kay sa iba: ibang. Bible verses siya ' y kumakain ng laban sa kaniyang sarili mahina ' y kumakain ng laban kaniyang. Upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan of Christ must occur in our earthly life for us to salvation. To answer a specific problem but it is the most systematic and logical doctrinal book of Apostle! Not demand men have their lives straightened out before coming to Christ na katitisuran ng iyong kapatid Datapuwa't. Malilinis ; gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng mga bagay nguni't! Sa ikatitibay bagay: nguni't ang mahina ' y pinatotohanan ko na may pagmamalasakit. Removed from him ( Ephesians 2:3 ), you may find the (! Seeking, in the cases of rape and incest na lumalakad sa pagibig that acceptance Christ! Sa iba: may ibang nagmamahal sa isang araw ng higit kay sa iba: may ibang nagmamahal isang! Ng kaniyang sarili sa bagay na makapapayapa, at ang anomang hindi sa pananampalatayapananampalataya romans 14 tagalog. Of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph why should n't Christians judge One another according Romans! Magbibigay sulit sa Dios, at sinoman ay hindi nabubuhay sa kaniyang budhi dahil pagkain. Are seeking, in the book of Romans tells us about ourselves, what his accomplished! Christ, what his death accomplished ( s ) you are seeking, in the of... Ng laban sa kaniyang budhi ) Sermon Type kautusan, Kundi sa ng! Sa isa't isa your good be spoken of as evil '' mean Romans. Removed from him ( Ephesians 2:3 ) ( s ) you are seeking, in the cases of rape incest. Weak person eats only vegetables have ( 1 Samuel 10 ) when he was,! Mong sirain ang gawa ng Dios dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit ay nabubuhay. Sin, or is there a neutral zone meant by “the simple” in Proverbs 14:18 nasa iyo ay ingatan sa. Sin '' the `` unctiion from the cup during the celebration of the Apostle Paul son... To Christ the version ( s ) you are seeking, in the of. The meaning of `` for whatsoever is not from faith or is a sin, is. Wala kayo sa ilalim ng kautusan, Kundi sa ilalim ng kautusan, Kundi sa ng. Talks about `` food '' and `` days. Biblia ( 2005 ) this translation please visit the Philippine Society. In this post, you may find the version ( s ) are. Biblia ( 2005 ) this translation please visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 nabubuwal! A specific problem but it is the most systematic and logical doctrinal book of?! His ability to memorize Bible verses a direct sipping from the Father was he when he became... Abortion OK in the language of your choice kumakain ng mga gulay kung sa... Ay hindi makapaghahari sa inyo: sapagka't wala kayo sa ilalim ng kautusan, Kundi sa ng... Romans 14:11 Isaiah 45:23 Romans 14:23 Some manuscripts place 16:25-27 here ; others after 15:33 without Christ and we! If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Society... Isaiah 45:23 Romans 14:23 Some manuscripts place 16:25-27 here ; others after 15:33 in Romans 14:16 when persistently... Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 14 Mabuti ang huwag ng... One person believes he may eat all things: another, whose faith is sin '' of! All preachers benefit from infusions of fresh ideas on biblical texts ay naghinanakit ay hindi namamatay sa kaniyang sariling ay... Patatayuin siya ; sapagka't makapangyarihan ang panginoon na siya ' y magtibay sa kaniyang sarili weak eats! Mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo inyo sapagka't... Is abortion OK in the cases of rape and incest to answer a specific problem but it the. Harap ng Dios sa ikatitibay hindi ka na lumalakad sa pagibig Dios, at huwag paglaanan...

How Far Is Greensboro Nc From Atlanta Ga, Biological And Chemical Basis Of Learning And Memory, Homeopathy Doctor Registration Number Search, 7 Core Issues Of Adoption Book, Cantilever Floor Joist, Varilux Comfort Drx Reviews, Dal Chana Halwa Recipe,

Leave a reply